Klima og fødevarer

FN’s klimapanel (IPCC) anslår, at det globale fødevaresystem står for cirka 30 pct. af de samlede globale drivhusgasudledninger, og fødevaresystemet bidrager dermed betydeligt til klimaforandringerne.

Landbrugsproduktionen medfører udledninger af metan (CH4) og lattergas (N2O), som bidrager til den menneskeskabte drivhuseffekt. Drivhuseffekten af metan og lattergas er hhv. 23 og 296 gange kraftigere end effekten af kuldioxid (CO2) 

Da der er tale om flere forskellige drivhusgasser, omregnes de forskellige drivhusgasser til en fælles måleenhed, som betegnes CO2e – altså CO2 ækvivalenter. 

Ved beregning af klimabelastningen af en fødevare bruges metoderne for livscyklusvurderinger (LCA-vurderinger) Det vil sige CO2e udledningen i alle de faser - fra vugge til grav eller fra jord til bord, og medtager alle miljøeffekter undervejs. 

Men hvor LCA-vurderingerne tager højde for en lang række faktorer udover CO2e-udledningen som fx eutrofiering, forsuring, affald og øvrige miljøpåvirkninger, så fokuserer klimaberegning som udgangspunkt alene på mængden af udledt CO2e. 

Hermed kan man ideelt set få et enkelt tal – typisk CO2e per kilo fødevare, og det medfører så også til, at man kan foretage en sammenligning mellem forskellige fødevarer. 

Læs mere her

Har du spørgsmål til nyheden?

Du er velkommen til at kontakte forfatteren bag indholdet, hvis du har spørgsmål til nyheden, produkter og meget mere.

Madværkstedet
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Danmark
33139292
Se profil
Skriv en e-mail
Besøg websitet

Seneste nyheder

25.03.2022

Greenwashing

Når en virksomhed anvender miljø- eller klimaudsagn, skal man være opmærksom på, at der i stigende..

25.03.2022

”Grøn markedsføring”

Mange virksomheder ønsker at fortælle deres kunder om, hvad de gør for at minimere miljø- eller klim

25.03.2022

Den store klimadatabase

I mangel på en anerkendt fælles beregningsmetode og fælles data, udgav klimatænketanken Concito i...

25.03.2022

Klimaberegning

I EU's fælles miljøplan Green Deal hedder det, at "Virksomheder, der bruger 'grønne udsagn’ i...

25.03.2022

Klima og fødevarer

FN’s klimapanel (IPCC) anslår, at det globale fødevaresystem står for cirka 30 pct. af de samlede...

25.03.2022

Den danske klimalov

Folketinget vedtog i 2020 den danske klimalov.

25.03.2022

Parisaftalen

Den ubetinget største miljøudfordring, som jorden står over for, er klimaforandringerne.

25.03.2022

Danmark mod madspild

Danmark mod Madspild er et projekt under tænketanken ONE\THIRD. Danmark mod Madspild er en...

X

FÅ DEN SENESTE INSPIRATION DIREKTE I DIN INDBAKKE

Gå ikke glip af produktnyt, inspiration, opskrifter og meget mere. Tilmeld dig her.